Onze Filosofie

Het beheer van een patrimonium brengt mensen eerst samen rond een project. Wij zijn ervan overtuigd dat de transparantie, efficiëntie en verantwoord vermogensbeheer de beste manieren zijn om uw doelstellingen te bereiken. Vermogensadvies wordt gegeven in vertrouwen en in rechtstreeks overleg met elke cliënt afzonderlijk, volgens een voorzichtige familiefilosofie met langetermijndoelstellingen. Hierdoor voelt de cliënt zich dankzij ons advies ten volle betrokken, zonder enige commerciële doelstellingen die helaas maar al te vaak aanwezig zijn in de financiële sector.

 • een advies op maat
  voor elk vermogen

Onze vennoten, privaatbankiers, zien het vermogensbeheer als een dienstverlening op maat, ontwikkeld in overeenstemming met het specifieke profiel van elke cliënt. Om deze reden doen zij geen vereenvoudiging van hun beheer en veralgemenen zij hun dienstverlening niet. Dit geïndividualiseerd beheer biedt aan onze cliënten flexibiliteit en optimaliseert de kwaliteit van het advies.

 • Advies zonder commerciële
  doeleinden en volledig
  transparant

De Bank heeft nooit een marketingfunctie ontwikkeld of gebruik gemaakt van commercieel vertegenwoordigers. De tevredenheid van haar cliënteel is al 7 generaties lang het gevolg van de kwaliteit van haar diensten en blijft het beste uithangbord ervan. Het doel van de Bank is om haar diensten in vermogensbeheer op maat van haar cliënteel gedurende vele generaties te blijven aanbieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat transparantie, efficiëntie en verantwoord vermogensbeheer de beste manieren zijn om uw doelstellingen te bereiken. Vermogensadvies wordt gegeven in vertrouwen en in rechtstreeks overleg met elke cliënt afzonderlijk, volgens een voorzichtige familiefilosofie met doelstellingen op lange termijn. Hierdoor voelt de cliënt zich dankzij ons advies ten volle betrokken, zonder enige commerciële doelstellingen die helaas maar al te vaak aanwezig zijn in de financiële sector.

 • Rechtstreekse
  investeringen

Van oudsher hebben de Bank en onze bankiers nooit een dienst “discretionair beheer” willen aanbieden. Wij geven de voorkeur aan een beheer waarbij advies aan de cliënt wordt verstrekt dat hem in staat stelt de controle over zijn vermogen te behouden en hem betrekt in zijn beleggingen. Eveneens raden wij ons cliënteel aan om niet te beleggen in beleggingsfondsen of financiële producten. Wij zijn van mening dat deze diensten en producten voor de gehele financiële sector een belangrijke bron van belangenconflicten vormen en geen toegevoegde waarde met zich meebrengen.

Daarom is de Bank voorstander van rechtstreekse beleggingen in aandelen en obligaties. Ondanks de aanzienlijke schommelingen op de aandelenmarkten gedurende de laatste twee eeuwen stellen we met genoegen vast dat de gediversifieerde lange termijn beleggingen in aandelen en obligaties een totaal rendement hebben opgeleverd dat het rendement van alle andere activa overtreft.

Onze diensten

Wat wij
u kunnen
aanbieden

 • Vermogensbeheer op maat

De Bank biedt haar cliënten vermogensbeheer op maat aan. Hierbij treedt zij voornamelijk op als beleggingsadviseur en als depositaris. Zij behandelt beurstransacties voor rekening van haar cliënten en biedt hen betalingsdiensten aan.

 • Beleggingsdiensten

Onze beleggingsfilosofie berust op enkele belangrijke principes. Wij investeren namelijk rechtstreeks in bedrijven en in de activiteiten die zij ondernemen en dit op lange termijn. Wij stellen met genoegen vast dat deze beleggingsfilosofie zich sinds decennia bewezen heeft.