VAN DE PUT & CO

EEN FAMILIALE, VERANTWOORDELIJKE EN ONAFHANKELIJKE BANK

VAN DE PUT & CO is een Belgische Bank waarvan de vennoten (en leden van het directie comité) al meer dan 200 jaar rechtstreeks advies geven aan hun privaat cliënteel. De Bank begeleidt haar cliënteel en diens families bij het beheer van hun vermogen vanuit het perspectief van een “goede huisvader/moeder”.

ONZE FILOSOFIE

LATEN WE SAMEN
UW VERMOGEN
VEREEUWIGEN

Het beheer van een patrimonium brengt mensen eerst samen rond een project. Wij zijn ervan overtuigd dat transparantie, efficiëntie en een verantwoord vermogensbeheer de beste manieren zijn om uw doelstellingen te bereiken. Vermogensadvies wordt gegeven in vertrouwen en in rechtstreeks overleg met elke cliënt afzonderlijk, volgens een voorzichtige familiefilosofie met langetermijndoelstellingen. Zo voelt de cliënt zich, ondersteund door ons advies, ten volste betrokken. Dit gebeurt zonder commerciële doelstellingen die helaas maar al te vaak de financiële sector drijven.

onze diensten

Wat wij
u kunnen
aanbieden

  • Vermogensbeheer op maat

De Bank biedt haar cliënteel vermogensbeheer op maat aan. Hierbij treedt zij voornamelijk op als beleggingsadviseur en als depositaris. Zij voert beurstransacties uit voor rekening van haar cliënten en biedt hen bijhorende betalingsdiensten aan.

  • Beleggingsdiensten

Onze beleggingsfilosofie berust op enkele belangrijke principes. Wij investeren rechtstreeks in bedrijven en in de activiteiten die zij ondernemen en dit op lange termijn. Wij stellen met genoegen vast dat deze beleggingsfilosofie zichzelf sinds decennia bewezen heeft.

Onze governance

Een rechtstreeks en efficiënt beheer zonder tussenpersonen

Een zeer belangrijk kenmerk van ons vermogensbeheer is dat deze uitsluitend wordt uitgevoerd door de vijf vennoten (en leden van het directie comité): Arnaud van de Put, Maximilien de Wasseige, Charles-Antoine de Bellefroid, Nicolas en Alexis van de Put. Dit wil zeggen dat ons cliënteel rechtstreeks in contact staat met een lid van het directie comité van de Bank.

Van de put & co’s
geschiedenis

Onze kantoren

Onze kantoren zijn gevestigd in de Van Putlei 74-76 te Antwerpen. Deze bevinden zich op amper 30 minuten van Brussel.