JURIDISCHE
INFORMATIE

 • INFORMATIEFICHE OVER
  DE DEPOSITOBESCHERMING

 • ALGEMEEN REGLEMENT VAN
  DE VERRICHTINGEN

 • ALGEMENE NOTA OVER TRANSACTIES,
  MIFID-VERPLICHTINGEN EN ORDERS
  IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

 • RTS 28 VERSLAGEN

 • INFORMATIE INZAKE
  BELEGGINGSINSTRUMENTEN

 • BANCAIRE GEDRAGSCODE :
  “GOEDE BANKRELATIE“

 • Privacy Policy