Onze Diensten

Vermogensbeheer
op maat

De Bank biedt haar cliënteel vermogensbeheer op maat aan. Hierbij treedt zij voornamelijk op als beleggingsadviseur en als depositaris. Zij handelt beurstransacties af voor rekening van haar cliënten en biedt hen betalingsdiensten aan.

Onze vennoten zorgen ervoor dat zij de service aanbieden die het best aansluit bij de behoeften van elke cliënt.

Beleggingsdiensten

Onze beleggingsfilosofie berust op enkele belangrijke principes. Wij investeren op lange termijn rechtstreeks in bedrijven en in de activiteiten die zij ondernemen. Wij volgen ondernemingen die via hun werknemers, schuldeisers, en aandeelhouders diensten en goederen aanbieden aan hun cliënten waarbij iedereen zich in een win-winsituatie bevindt. Wij raden ondernemingen aan die over een belangrijk concurrentievoordeel beschikken, een lage schuldenlast dragen en waarvan het management en de aandeelhouders een visie nastreven op lange termijn. Een onafhankelijke benadering en aanpak is dus noodzakelijk om de consensus te vermijden die vaak leidt tot investeringen waarvan de verwachtingen te hooggespannen zijn en waarvan de resultaten over het algemeen teleurstellend zijn.

Tot slot doen we geen marktvoorspellingen. Wij zijn van mening dat elke prognose voor de toekomst uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk is. Daarom steken wij onze energie in het identificeren van bedrijven die waarde creëren voor hun aandeelhouders door de economische cycli heen en dus op lange termijn.

Van oudsher heeft de Bank nooit een dienst “discretionair beheer” willen aanbieden. Wij geven de voorkeur aan een beheer waarbij advies aan de cliënt wordt verstrekt dat hem in staat stelt de controle over zijn vermogen te behouden en hem betrekt in zijn beleggingen.

 Waarbij U aan de leiding blijft

Elke investeringsbeslissing wordt genomen in samenspraak met de cliënt, die zo de controle behoudt over zijn portefeuille en de genomen beslissingen.

 Met directe investeringen

Rechtstreeks beleggen in aandelen en obligaties heeft een aantal voordelen. Wij hanteren een benadering op lange termijn die aansluit bij de projecten die worden uitgevoerd door de ondernemingen waarin wij investeren. Iedere cliënt kan zich dus identificeren met de ondernemingen die hij financiert. Via een rechtstreekse aanhouding van aandelen en obligaties beschikt de cliënt over een volledig transparant beeld van zowel de samenstelling van zijn portefeuille als van de kosten. De zichtbaarheid aangaande deze twee aspecten wordt in het algemeen verminderd bij beleggingsfondsen en gestructureerde producten.

 Overeenkomstig uw ethische criteria

Onze rechtstreekse benadering omtrent beleggingsadvies via directe lijnen is bijzonder geschikt voor ieders ethische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Met ons advies begeleiden wij u bij uw keuzes die het best aansluiten bij uw waarden.

Naast beleggingsadvies biedt de Bank ook bijkomende diensten aan, zoals betalingsverkeer en wisseltransacties.

Onze governance

Een rechtstreeks
en efficiënt beheer zonder
tussenpersonen

Een zeer belangrijk kenmerk van ons vermogensbeheer is dat deze uitsluitend wordt uitgevoerd door de vijf vennoten (en leden van het directie comité): Arnaud van de Put, Maximilien de Wasseige, Charles-Antoine de Bellefroid, Nicolas en Alexis van de Put. Dit wil zeggen dat ons cliënteel rechtstreeks in contact staat met een lid van het directie comité van de bank.