Onze diensten

Het beheer van uw vermogen op maat

De Effectenbank biedt aan haar cliënten een vermogensbeheer aan op maat. In deze omgeving fungeert zij voornamelijk als effecten(bank)depositaris en als onafhankelijke investeringsadviseur. De effectenbank verzorgt eveneens de uitvoering van de beurstransacties van haar cliënteel.

Volgens de Europese reglementen en richtlijnen, gekend onder de naam “MiFID”, zijn onze diensten de volgend:

Beleggingsdiensten:

  • Beleggingsadvies
  • Uitvoeren / Ontvangen en doorgeven van orders
  • Plaatsing zonder plaatsingsgarantie
  • Handelen voor eigen rekening

Nevendiensten:

  • Bewaring
  • Valutawissel

Overige diensten of toegestane activiteiten

Voor meer informatie omtrent de “MiFID” reglementering toepasselijk op onze diensten klik hier.

Indien u contact wenst op te nemen met één van onze vennoten, klik hier!