Onze Geschiedenis

De geschiedenis van de Bank is nauw verbonden met de geschiedenis van de familie van de Put. Zij vindt haar oorsprong in het begin van de 19de eeuw toen Louis Jean Heirman, schoonvader van Jean-Baptiste van de Put, zijn activiteit van “zakenagent” ontwikkelde. Sindsdien wordt deze activiteit van vermogensbeheer, in de brede zin, al zeven generaties verder gezet door zijn rechtstreekse nazaten.

Meer dan 200 jaar
geschiedenis

Gedurende meer dan 200 jaar heeft de activiteit zich opmerkelijk ontwikkeld. Echter het leidmotief van “een goede huisvader”, vastgelegd door de oprichter, bleef onveranderd en dit desondanks de diepgaande (r)evoluties op economisch, politiek, sociaal en wettelijk vlak.

Deze gezonde vorm van beheer op lange termijn, de belangrijke inspanningen (zowel de zichtbare als onzichtbare) van menig mannen en vrouwen verbonden met de Bank, alsook het diepgaand vertrouwen van cliënten sinds 5,6 of zelfs 7 generaties, maken van VAN DE PUT & CO een unieke privaatbank in België.

Tijdslijn

Louis Jean Heirman vestigt zich als Zakenagent. Voor zijn overlijden raadt hij zijn cliënten aan om hun zaken toe te vertrouwen aan één van zijn schoonzonen, namelijk Jean-Baptiste van de Put.

Aloïs (beter gekend als Louis) van de Put, zoon van Marie Heirman en Jean-Batiste van de Put, neemt de zaak over in samenwerking met zijn schoonbroer. In het begin van de 20ste eeuw was Louis van de Put één van de meest invloedrijke bankiers in Antwerpen. Hij beschikte over 12 bankmandaten, alsook over een reeks mandaten in industriële en commerciële vennootschappen.

Baron Jean van de Put (5e generatie), zoon van Baron Jean van de Put (4e generatie), sluit zich bij zijn ooms aan.

1961: Michel van de Put, de jongste broer van Baron Jean van de Put, en zijn neef, Gilles van de Put, zoon van André van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. Michel van de Put zal actief blijven in de vennootschap tot in 2004 en bleef aandeelhouder tot in 2013.

1982: Alain Vercruysse, voormalige bediende, wordt zaakvoerder-vennoot samen met Michel en Gilles van de Put.

Nicolas van de Put, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na te hebben ingestaan als verantwoordelijke voor het Risicobeheer en de Compliance van de Bank sinds eind 2012.

2019: Alexis, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na 2 jaar in de Bank te hebben gewerkt.

2019: Charles-Antoine de Bellefroid wordt zaakvoerder-vennoot.

Jean-Batiste van de Put stelt de naam “VAN DE PUT – HEIRMAN” vast. Na zijn overlijden wordt de zaak verder gezet door zijn echtgenote, Marie Heirman (dochter van de oprichter), in nauwe samenwerking met Gustave De Vos, hun schoonzoon.

Oprichting van “VAN DE PUT – HEIRMAN vennootschap onder firma “ waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen, Kipdorp 49 met als statutair doel “het verrichten van bank verrichtingen”. Waren toen vennoot : Baron Louis van de Put met zijn zonen Jean, Auguste en André van de Put, alsmede zijn schoonzoon Paul Schobbens.

1934: De activiteiten ontwikkelen zich meer en meer in de richting van een privaatbankier. Vanaf 1934 oefent de maatschappij statutair de activiteit van wisselagent uit. Tot in 1990 hadden de wisselagenten een exclusiviteit op de beurs.

Eric en Arnaud van de Put (6de generatie), zonen van Michel van de Put worden zaakvoerders-vennoten. De vennootschap neemt het statuut aan van “Beursvennootschap”.

1996: Pascal Gendebien, voormalig bediende, wordt zaakvoerder-vennoot.

De vennootschap neemt het statuut aan van kredietinstelling en is de eerste die de benaming “Effectenbank” verwerft in België. De vennootschap beslist zijn onbeperkte aansprakelijkheid te behouden en wordt omgevormd in een “commanditaire vennootschap op aandelen” (Comm. V.A.).
Hetzelfde jaar fuseert de Bank met Finassur, een verzekeringsmakelaar met dezelfde aandeelhouders.

2004: Maximilien de Wasseige wordt zaakvoerder-vennoot.

Louis Jean Heirman vestigt zich als Zakenagent. Voor zijn overlijden raadt hij zijn cliënten aan om hun zaken toe te vertrouwen aan één van zijn schoonzonen, namelijk Jean-Baptiste van de Put.

Jean-Batiste van de Put stelt de naam “VAN DE PUT – HEIRMAN” vast. Na zijn overlijden wordt de zaak verder gezet door zijn echtgenote, Marie Heirman (dochter van de oprichter), in nauwe samenwerking met Gustave De Vos, hun schoonzoon.

Aloïs (beter gekend als Louis) van de Put, zoon van Marie Heirman en Jean-Batiste van de Put, neemt de zaak over in samenwerking met zijn schoonbroer. In het begin van de 20ste eeuw was Louis van de Put één van de meest invloedrijke bankiers in Antwerpen. Hij beschikte over 12 bankmandaten, alsook over een reeks mandaten in industriële en commerciële vennootschappen.

Oprichting van “VAN DE PUT – HEIRMAN vennootschap onder firma “ waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen, Kipdorp 49 met als statutair doel “het verrichten van bank verrichtingen”. Waren toen vennoot : Baron Louis van de Put met zijn zonen Jean, Auguste en André van de Put, alsmede zijn schoonzoon Paul Schobbens.

1934: De activiteiten ontwikkelen zich meer en meer in de richting van een privaatbankier. Vanaf 1934 oefent de maatschappij statutair de activiteit van wisselagent uit. Tot in 1990 hadden de wisselagenten een exclusiviteit op de beurs.

Baron Jean van de Put (5e generatie), zoon van Baron Jean van de Put (4e generatie), sluit zich bij zijn ooms aan.

1961: Michel van de Put, de jongste broer van Baron Jean van de Put, en zijn neef, Gilles van de Put, zoon van André van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. Michel van de Put zal actief blijven in de vennootschap tot in 2004 en bleef aandeelhouder tot in 2013.

1982: Alain Vercruysse, voormalige bediende, wordt zaakvoerder-vennoot samen met Michel en Gilles van de Put.

Eric en Arnaud van de Put (6de generatie), zonen van Michel van de Put worden zaakvoerders-vennoten. De vennootschap neemt het statuut aan van “Beursvennootschap”.

1996: Pascal Gendebien, voormalig bediende, wordt zaakvoerder-vennoot.

De vennootschap neemt het statuut aan van kredietinstelling en is de eerste die de benaming “Effectenbank” verwerft in België. De vennootschap beslist zijn onbeperkte aansprakelijkheid te behouden en wordt omgevormd in een “commanditaire vennootschap op aandelen” (Comm. V.A.).
Hetzelfde jaar fuseert de Bank met Finassur, een verzekeringsmakelaar met dezelfde aandeelhouders.

2004: Maximilien de Wasseige wordt zaakvoerder-vennoot.

Nicolas van de Put, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na te hebben ingestaan als verantwoordelijke voor het Risicobeheer en de Compliance van de Bank sinds eind 2012.

2019: Alexis, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na 2 jaar in de Bank te hebben gewerkt.

2019: Charles-Antoine de Bellefroid wordt zaakvoerder-vennoot.