Onze Geschiedenis

De geschiedenis van de Bank is nauw verbonden met de geschiedenis van de familie van de Put. Zij vindt haar oorsprong in het begin van de 19de eeuw toen Louis Jean Heirman, schoonvader van Jean-Baptiste van de Put, zijn activiteit als “zakenagent” ontwikkelde. Sindsdien wordt de activiteit van vermogensbeheer, in de brede zin van het woord, al zeven generaties verdergezet door zijn rechtstreekse nazaten.

Meer dan 200 jaar
geschiedenis

Gedurende meer dan 200 jaar heeft de activiteit zich opmerkelijk ontwikkeld. Het leidmotief van “een goede huisvader of huismoeder”, vastgelegd door de oprichter, bleef onveranderd. Dit desondanks de diepgaande (r)evoluties op economisch, politiek, sociaal en wettelijk vlak.

Deze gezonde vorm van beheer op lange termijn, de belangrijke zichtbare en onzichtbare inspanningen van menig man en vrouw verbonden met de Bank en, het diepgaand vertrouwen van ons cliënteel gedurende vele generaties zorgen er voor dat VAN DE PUT & CO een unieke privaatbank is in België.

Tijdslijn

Louis Jean Heirman vestigt zich als Zakenagent. Voor zijn overlijden raadt hij zijn cliënten aan om hun zaken toe te vertrouwen aan één van zijn schoonzonen,  Jean-Baptiste van de Put.

Aloïs (beter gekend als Louis) van de Put, zoon van Marie Heirman en Jean-Baptiste van de Put, neemt de zaak over in samenwerking met zijn schoonbroer. In het begin van de 20ste eeuw is Louis van de Put één van de meest invloedrijke bankiers in Antwerpen. Hij beschikt over 12 bankmandaten, alsook over een reeks mandaten in industriële en commerciële vennootschappen.

Baron Jean van de Put (5e generatie), zoon van Baron Jean van de Put (4e generatie), sluit zich aan bij zijn ooms.

1961: Michel van de Put, de jongste broer van Baron Jean van de Put, en zijn neef, Gilles van de Put, zoon van André van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. Michel van de Put zal actief blijven in de vennootschap tot in 2004 en bleef aandeelhouder tot in 2013.

1982: Alain Vercruysse, voormalige bediende, wordt zaakvoerder-vennoot samen met Michel en Gilles van de Put.

Nicolas van de Put, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na te hebben ingestaan als verantwoordelijke voor het Risicobeheer en de Compliance van de Bank sinds eind 2012.

2019: Alexis, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na 2 jaar in de Bank te hebben gewerkt.

2019: Charles-Antoine de Bellefroid wordt zaakvoerder-vennoot.

2023: De Bank neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Jean-Baptiste van de Put stelt de naam “VAN DE PUT – HEIRMAN” vast. Na zijn overlijden wordt de zaak verdergezet door zijn echtgenote, Marie Heirman, dochter van de oprichter, in nauwe samenwerking met hun schoonzoon Gustave De Vos.

Oprichting van “VAN DE PUT – HEIRMAN vennootschap onder firma” waarvan de zetel gevestigd is Kipdorp 49 te Antwerpen met als statutair doel “het verrichten van bank verrichtingen”. Toenmalige vennoten Baron Louis van de Put met zijn zonen Jean, Auguste en André van de Put, alsook zijn schoonzoon Paul Schobbens.

1934: De activiteiten ontwikkelen zich meer en meer in de richting van een privaatbankier. Vanaf 1934 oefent de maatschappij statutair de activiteit van wisselagent uit. Tot in 1990 hadden de wisselagenten een exclusiviteit op de beurs.

Eric en Arnaud van de Put (6de generatie), zonen van Michel van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. De vennootschap neemt het statuut aan van “Beursvennootschap”.

1996: Pascal Gendebien, voormalig bediende, wordt zaakvoerder-vennoot.

De vennootschap neemt het statuut aan van kredietinstelling en is de eerste die de benaming “Effectenbank” verwerft in België. De vennootschap beslist zijn onbeperkte aansprakelijkheid te behouden en wordt omgevormd in een “commanditaire vennootschap op aandelen” (Comm. V.A.).
Hetzelfde jaar fuseert de Bank met Finassur, een verzekeringsmakelaar met dezelfde aandeelhouders.

2004: Maximilien de Wasseige wordt zaakvoerder-vennoot.

Louis Jean Heirman vestigt zich als Zakenagent. Voor zijn overlijden raadt hij zijn cliënten aan om hun zaken toe te vertrouwen aan één van zijn schoonzonen,  Jean-Baptiste van de Put.

Jean-Baptiste van de Put stelt de naam “VAN DE PUT – HEIRMAN” vast. Na zijn overlijden wordt de zaak verdergezet door zijn echtgenote, Marie Heirman, dochter van de oprichter, in nauwe samenwerking met hun schoonzoon Gustave De Vos.

Aloïs (beter gekend als Louis) van de Put, zoon van Marie Heirman en Jean-Baptiste van de Put, neemt de zaak over in samenwerking met zijn schoonbroer. In het begin van de 20ste eeuw is Louis van de Put één van de meest invloedrijke bankiers in Antwerpen. Hij beschikt over 12 bankmandaten, alsook over een reeks mandaten in industriële en commerciële vennootschappen.

Oprichting van “VAN DE PUT – HEIRMAN vennootschap onder firma” waarvan de zetel gevestigd is Kipdorp 49 te Antwerpen met als statutair doel “het verrichten van bank verrichtingen”. Toenmalige vennoten Baron Louis van de Put met zijn zonen Jean, Auguste en André van de Put, alsook zijn schoonzoon Paul Schobbens.

1934: De activiteiten ontwikkelen zich meer en meer in de richting van een privaatbankier. Vanaf 1934 oefent de maatschappij statutair de activiteit van wisselagent uit. Tot in 1990 hadden de wisselagenten een exclusiviteit op de beurs.

Baron Jean van de Put (5e generatie), zoon van Baron Jean van de Put (4e generatie), sluit zich aan bij zijn ooms.

1961: Michel van de Put, de jongste broer van Baron Jean van de Put, en zijn neef, Gilles van de Put, zoon van André van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. Michel van de Put zal actief blijven in de vennootschap tot in 2004 en bleef aandeelhouder tot in 2013.

1982: Alain Vercruysse, voormalige bediende, wordt zaakvoerder-vennoot samen met Michel en Gilles van de Put.

Eric en Arnaud van de Put (6de generatie), zonen van Michel van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. De vennootschap neemt het statuut aan van “Beursvennootschap”.

1996: Pascal Gendebien, voormalig bediende, wordt zaakvoerder-vennoot.

De vennootschap neemt het statuut aan van kredietinstelling en is de eerste die de benaming “Effectenbank” verwerft in België. De vennootschap beslist zijn onbeperkte aansprakelijkheid te behouden en wordt omgevormd in een “commanditaire vennootschap op aandelen” (Comm. V.A.).
Hetzelfde jaar fuseert de Bank met Finassur, een verzekeringsmakelaar met dezelfde aandeelhouders.

2004: Maximilien de Wasseige wordt zaakvoerder-vennoot.

Nicolas van de Put, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na te hebben ingestaan als verantwoordelijke voor het Risicobeheer en de Compliance van de Bank sinds eind 2012.

2019: Alexis, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na 2 jaar in de Bank te hebben gewerkt.

2019: Charles-Antoine de Bellefroid wordt zaakvoerder-vennoot.

2023: De Bank neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.