Wettelijke Bepalingen

Wettelijke Bepalingen

Informatie weergegeven op deze website bevat op geen enkele manier een commercieel aanbod van diensten of producten. Daar de inhoud van deze webpagina’s zuiver ter informatie wordt aangeboden kan ze op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de bank VAN DE PUT & CO aanspreken. Alle personen die gebruik wensen te maken van de aangeboden diensten worden verzocht de bank VAN DE PUT & CO te contacteren.
Verdere juridische bepalingen omtrent de activiteit van de Bank zijn hier toegankelijk.