De bank

Onze filosofie

Advies op maat voor elk vermogen

Onze Privaatbankiers definiëren het vermogensbeheer (advies) als een dienst op maat geschreven waarbij rekening wordt gehouden met de specificiteiten eigen aan elke cliënt.

Daarom besparen zij op geen enkele inspanning in hun beleid en weigeren zij om hun raadgeving te veralgemenen. Een individuele benadering mag loodzwaar overkomen maar deze zienswijze waarborgt flexibiliteit en een optimale kwalitatieve dienstverlening aan ons cliënteel.

Rechtstreekse investeringen

Traditioneel hebben de Bank en onze Privaatbankiers nooit een discretionair beheer willen aanbieden. Eveneens weigeren wij om advies te verlenen aan onze cliënten inzake beleggingen in beleggingsfondsen of financiële producten zoals gestructureerde producten of derivaten. Voor het geheel van de financiële sector zijn dergelijke dienstverleningen en of producten een belangrijke bron van belangenconflicten en bieden zij in de realiteit geen toegevoegde waarde aan het cliënteel.

De Bank verkiest rechtstreekse beleggingen voornamelijk in aandelen en vastrentende effecten (obligaties, …). De laatste tweehonderd jaar hebben de lange termijnbeleggingen in aandelen een hoger rendement gegenereerd dan om het even welk ander activa en dit desondanks de belangrijke beursschommelingen die zich hebben voortgedaan.

Aanbevelingen zonder commerciële doeleinden en volledig transparant

Verrassend genoeg heeft de Bank nooit een marketingstrategie ontwikkeld alsook geen “commerciële” werknemers aangeworven.
Sinds zeven generaties blijft de tevredenheid van haar bestaand cliënteel fungeren als de ultieme kwaliteitswaarborg en als haar beste uithangbord.

Een rechtstreekse dialoog in een vertrouwenssfeer op “individuele basis” waarbij het vermogensadvies kadert in “lange termijndoelstellingen” en volgens het principe van een “goede huisvader” laat toe aan onze cliënten de afwezigheid waar te nemen van commerciële doeleinden, die helaas tegenwoordig te veel primeren in de financiële sector.

 

 

Onze geschiedenis

De geschiedenis van de Bank is nauw verbonden met de geschiedenis van de familie van de Put. Zij vindt haar oorsprong in het begin van de 19de eeuw toen Louis Jean Heirman, schoonvader van Jean-Baptiste van de Put, zijn activiteit van “zakenagent” ontwikkelde. Sindsdien wordt deze activiteit van vermogensbeheer, in de brede zin, al zes generaties verder gezet door zijn rechtstreekse nazaten.

Gedurende ongeveer 200 jaar heeft de activiteit zich opmerkelijk ontwikkeld. Echter het leidmotief van “een goede huisvader”, vastgelegd door de oprichter, bleef onveranderd en dit desondanks de diepgaande (r)evoluties op economisch, politiek, sociaal en wettelijk vlak.

Deze gezonde vorm van beheer op lange termijn, de belangrijke inspanningen (zowel de zichtbare als onzichtbare) van menig mannen en vrouwen verbonden met de Bank, alsook het diepgaand vertrouwen van cliënten sinds 5,6 of zelfs 7 generaties, maken van VAN DE PUT & CO een unieke privaatbank in België.

1ste generatie (1814)

Louis Jean Heirman vestigt zich als Zakenagent. Voor zijn overlijden raadt hij zijn cliënten aan om hun zaken toe te vertrouwen aan één van zijn schoonzonen, namelijk Jean-Baptiste van de Put.

2de generatie (1864)

Jean-Batiste van de Put stelt de naam “VAN DE PUT – HEIRMAN” vast. Na zijn overlijden wordt de zaak verder gezet door zijn echtgenote, Marie Heirman (dochter van de oprichter), in nauwe samenwerking met Gustave De Vos, hun schoonzoon.

3de generatie (1879)

Aloïs (beter gekend als Louis) van de Put, zoon van Marie Heirman en Jean-Batiste van de Put, neemt de zaak over in samenwerking met zijn schoonbroer. In het begin van de 20ste eeuw was Louis van de Put één van de meest invloedrijke bankiers in Antwerpen. Hij beschikte over 12 bankmandaten, alsook over een reeks mandaten in industriële en commerciële vennootschappen.

4de generatie (1919)

Oprichting van “VAN DE PUT – HEIRMAN vennootschap onder firma “ waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen, Kipdorp 49 met als statutair doel “het verrichten van bank verrichtingen”. Waren toen vennoot : Baron Louis van de Put met zijn zonen Jean, Auguste en André van de Put, alsmede zijn schoonzoon Paul Schobbens.

1934

De activiteiten ontwikkelen zich meer en meer in de richting van een privaatbankier. Vanaf 1934 oefent de maatschappij statutair de activiteit van wisselagent uit. Tot in 1990 hadden de wisselagenten een exclusiviteit op de beurs.

5de generatie (1950)

Baron Jean van de Put (5e generatie), zoon van Baron Jean van de Put (4e generatie), sluit zich bij zijn ooms aan.

1961

Michel van de Put, de jongste broer van Baron Jean van de Put, en zijn neef, Gilles van de Put, zoon van André van de Put, worden zaakvoerders-vennoten. Michel van de Put zal actief blijven in de vennootschap tot in 2004 en bleef aandeelhouder tot in 2013.

1982

Alain Vercruysse, voormalige bediende, wordt zaakvoerder-vennoot samen met Michel en Gilles van de Put.

6de generatie (1990)

arnaud_ericEric en Arnaud van de Put (6de generatie), zonen van Michel van de Put worden zaakvoerders-vennoten. De vennootschap neemt het statuut aan van “Beursvennootschap”.

1996

pascalPascal Gendebien, voormalig bediende, wordt zaakvoerder-vennoot.

 

De vennootschap neemt het statuut aan van kredietinstelling en is de eerste die de benaming “Effectenbank” verwerft in België. De vennootschap beslist zijn onbeperkte aansprakelijkheid te behouden en wordt omgevormd in een “commanditaire vennootschap op aandelen” (Comm. V.A.).
Hetzelfde jaar fuseert de Bank met Finassur, een verzekeringsmakelaar met dezelfde aandeelhouders.

2004

maximilienMaximilien de Wasseige wordt zaakvoerder-vennoot.

7de generatie (2016)

Nicolas van de Put, zoon van Arnaud van de Put, wordt zaakvoerder-vennoot na te hebben ingestaan als verantwoordelijke voor het Risicobeheer en de Compliance van de Bank sinds eind 2012.

 

Onze vennoten

Een rechtstreeks efficiënt beheer zonder tussenpersonen

Een van de belangrijkste karakteristieken van ons vermogensadvies is dat dit exclusief wordt uitgeoefend door de vier commanditaire vennoten : Eric en Arnaud van de Put, Maximilien de Wasseige en Pascal Gendebien. Al onze cliënten zijn dus rechtstreeks in contact met de zaakvoerders van de Bank.
Met een team van een twintigtal medewerkers organiseren de vennoten doeltreffend het geheel van activiteiten eigen aan een moderne privaatbank.

Een Bank en Privaatbankiers met een reële verantwoordelijkheid

Een “unicum” eigen aan onze Bank is haar rechtsvorm van “commanditaire vennootschap op aandelen”. Dit brengt met zich mee dat de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn m.a.w. ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de Bank en hun volledig persoonlijk privaat vermogen.
In een financiële wereld waar de verantwoordelijkheid vaak wordt afgewimpeld komt deze eigenschap zeker ten goede van het cliënteel.

 

Maximilien de Wasseige

Na een carrière van 14 jaar als private banker bij de Bank Dewaay (nu opgenomen in de groep KBL) heeft Maximilien de Wasseige zich aangesloten bij de Bank in 2004. Hij is afgestudeerd als handelsingenieur.

 

Eric van de Put

Eric van de Put, master in handelswetenschappen, heeft de Bank vervoegd in 1982. Hij is eveneens effectenmakelaar.

 

Arnaud van de Put

Arnaud van de Put, master in economische wetenschappen, heeft de Bank vervoegd in 1985. Hij is eveneens effectenmakelaar.

 

Pascal Gendebien

Pascal Gendebien, master landbouwingenieur, heeft de Bank vervoegd in 1984. Hij is eveneens effectenmakelaar.
Heeft u een specifieke vraag? Stel ze aan één van onze vennoten