Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Financiële informatie

Jaarrekeningen
infos-th05
Pijler III informatie

Hierbij vindt u de reglementair verplichte informatieverstrekking in het kader van de Pijler III van de Bazel III-normen (enkel beschikbaar in het Engels).

Download de Bazel III – Pillar III disclosure van 2017

Download de Bazel III – Pillar III disclosure van 2016
Download de Bazel III – Pillar III disclosure van 2015
Download de Bazel III – Pillar III disclosure van 2014

Externe mandaten

Download de lijst van externe mandaten