Aangifte buitenlandse rekeningen

Verschenen op 22 mei 2015

Nota aan de cliënt (natuurlijke persoon) houder van een rekening in het buitenland of die houder is geweest van rekening in het buitenland

Vanaf 2015 heeft u de verplichting aangifte te doen aan het Centraal Aanspreekpunt (“CAP”) bij de Nationale Bank van België van rekeningen in het buitenland die u aanhoudt of aanhield sinds 2011.

Deze aangiftes kunnen ofwel in elektronische vorm (vanaf 26/05/2015) ofwel per post via een specifiek formulier ingediend worden.

De aangiftes moeten in de praktijk gebeuren voor het indienen van uw belastingaangifte.

Interessante links: